IoT ile M2M arasındaki farklar nelerdir?

Makinalar arası iletişim kavramı, İngilizce Machine to Machine deyiminden gelmektedir ve kısaca M2M olarak anılmaktadır. M2M ve IoT birbirlerine çok benzer kavramlar olmasına rağmen aralarında farklılıklar bulunuyor. Her iki kavramda da, cihazlar birbirine bağlanır ve veri transfer ederler.
M2M daha çok telekom endüstrisi için kullanılır. M2M platformlarındaki cihazlar birbirlerine direkt olarak bağlıdır ve genelde internete bağlı değildir. IoT platformlarındaki cihazlar internete kablolu veya kablosuz olarak bağlıdır ve cihazlar arasındaki iletişim internet üzerinden gerçekleşir ve bu, bulut üzerinde konumlandırılmış bir ara katman üzerinden yönetilir ve izlenir (monitör edilir). M2M’i; IoT’nin bir alt kümesi olarak veya IoT’yi, M2M’in daha gelişmişi olarak düşünebiliriz.

Kaynak: MM Makina Magazin internet sitesi – http://www.makinamagazin.com.tr/ Milyarlarca nesnenin birbiri ile konuştuğu bir iş dünyasına hazır mısınız? – Ahmet Taner Kurt (Varucon Teknoloji Uygulama Geliştirme Yöneticisi)