Depo ve Stok Yönetimi İçeriği / Eğitim-Workshop

İçerik sahibi ve sunuş:
Danışman ve Eğitimci Metin Çavuşlar (Mak. Müh.)

İÇERİK

Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?

 • Depo ve Depocu’nun önemi

Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri

 • Öğrenen organizasyon, KAIZEN’e giriş
 • Sıfır hatalı stok yönetimi
 • Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)
 • Güvenli çalışma

Deponun iç organizasyonu

Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?

  • Stok planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)

Depo yerinin seçimi

Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı

Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş

Depo değerlendirme ölçütleri – Etkin depolama işlemleri

  • Aktarma standartları
  • Hacimden yaralanma standartları
  • Performans ve kontrol raporları
  • Maliyet planlaması
  • Maliyet tasarruf yöntemler

Depo verimlilik esasları ve hesapları

Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları

Adresleme teknikleri

Mal hareket şekilleri

  • FIFO-FILO
  • KAIZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi. JIT Modeli.
  • JIT’e farklı bir yaklaşım

Depo projelendirme esasları

Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri

Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları

  • İstif makinelerinin kullanımı, istif makinelerinin kullanımında TPM’nin yeri. TPM’nin önemi

Araç gereç donanım seçim esasları ve bakımı

Temel depolama prosedürleri

  • Stok sorumluluğu
  • Sorumluluk analizi
  • Kabul prosedürü
  • Sevkiyat prosedürü
  • Depolama dökümanlar
  • Talimatlar

Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları

Bar kod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi

Sıfır hatalı depo – bu hususu sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar

Malzeme kodlama sistemleri

 

Bir Cevap Yazın