Endüstri 4.0 nedir? – Teknoloji Sözlüğü

Çok özetle söylemek gerekirse Endüstri 4.0, dördüncü sanayi (endüstri) devrimini ifade etmektedir.  Sanayi devriminin ilk adımlarının üretimde (üretim makinalarında – sistemlerinde) su ve buhar gücünün kullanılmasıyla atıldığı  kabul edilmektedir.  Sanayi devrimi seri üretim adımları ve üretim süreçlerinde yoğun elektrik kullanımı ile ikinci aşamasını yaşamıştır. Sanayide ve sanayi makinalarında (sistemlerinde) elektronik teknolojisi ile bilgisayar kullanımının başlaması ve yaygınlaşması sanayide 3 devrimi ateşlemiştir. Bu devrim, elektronik otomasyon sistem ve uygulamalarıyla birlikte anılmaktadır.  Akıllı makina ve sistem uygulamaları bir başka deyişle dijital teknolojik yaşamla birlikte 4. sanayi devrimi gerçekleşmiş ve yeni bir süreç başlamıştır.  Örneğin bir torna tezgahının CNC uygulama ile desteklenerek yanı bilgisayar kontrollü otomatik çalışılan bir tezgaha-sisteme dönüştürülmesi 3. sanayi devrimi uygulamasıdır.  Aynı şekilde bir şişeleme prosesi (su vb. sıvılar için) bir endüstriyel  otomasyon uygulaması olarak tek başına bir 3. devrim sürecine ait bir çalışma iken başka bir makinadan komut alan ve ona bilgi aktaran bir CNC torna (makinaların konuşması) ile akıllı başka sistemlerden komut alarak işlem yapan bir sişeleme sistemi Endüstri 4.0 sürecine ait uygulamalardır. Kısaca söylersek internet kullanımı ve sağladığı mobil çalışma ile bağlanabilme – iletişim kurabilme yetenekleri ile makinalar ve sistemler kendi aralarında konuşur ve anlaşır hale gelerek akıllı sanayi sürecini başlatmıştır.

Ekleyen / Content by
Yalçın Gür (*)
yalcingur@yalcingur.com

(*) MM Makina Magazin Dergisi Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koord.- Editor in Chief Mak. Müh. – Mech. Eng. – www.makinamagazin.com.tr
MM Makina Magazin Dergisi Dünya Grubu (Dünya Gazetesi’nin sahibi) yayınıdır ve Alman Vogel Yayın Grubu’nun (Vogel Business Media) MM uluslararası yayın ağı içinde yer almaktadır.

Bir Cevap Yazın