İnovasyonun merkezinden “Geleceğin Fabrikalarında Gelişmiş Otomasyon Sistemleri Webinar Serisi”

OMRON İnovasyon Laboratuvarında konusunun uzmanı ekipleri tarafından gerçekleştirilecek “Geleceğin Fabrikalarında Gelişmiş Otomasyon Sistemleri Webinar Serisi”ne davet ediyor. Omron yetkilileri geleceğin fabrikalarında endüstriyel dönüşümü mümkün kılan otomasyon çözümlerini, demo üzerinden anlatımlar ve farklı sektörler için uyarlanmış uygulama örnekleri ile deneyimlemeyi sağlayacak şekilde, uzmanlarının paylaşacağını belirtiyorlar.

İlk webinar 5 Ocak’ta: Geleceğin Fabrikalarında Robotik Otomasyon

Demo Üzerinde Anlatım ile Sabit, Mobil ve Kolaboratif Robotlar, Uygulama Örnekleri ve Konsept Doğrulama Denemeleri

  • Kolaboratif robotlar (cobot), uygulamalı anlatım, devreye alma ve programlama kolaylığı
  • Otonom mobil robotlar, uygulamalı anlatım
  • Sabit endüstriyel robotlar, uygulamalı anlatım
  • Sabit endüstriyel robot hücrelerinde Konsept Doğrulama denemesi nasıl yapılır?

Webinar konularını incelemek ve katılmak istenilen etkinliğe kayıt için: webinar serisi sayfası