Zorlu Enerji’den sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir adım – Zorlu Enerji became a member of United Nations (UN) Global Compact

Zorlu Enerji, Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact katılımcı üyesi olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda şu açıklamalara yer verilmiş: “Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında, yaklaşık 10 yıldır ilkelerini benimsediği ve çalışmalarını buna göre şekillendirdiği UN Global Compact katılımcı üyesi oldu. Katılımcı üye şirketler, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını ve prosedürlerini bu ilkelere uyumlu hale getirmek için taahhütte bulunuyor. Zorlu Enerji, 2009 yılından itibaren GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) çerçevesinde, UN Global Compact’ın 10 ilkesini de kapsayan ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu iki yılda bir paylaşıyordu. UN Global Compact üyeliğiyle birlikte 2020 yılından itibaren Zorlu Enerji sürdürülebilirlik raporunu yıllık olarak yayınlamaya devam edecek. UN Global Compact’ın Türkiye yerel ağı olan Global Compact Türkiye; gerçekleştirdiği etkinlikler ve sunduğu kaynaklarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve iş birliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görüyor.

Sektöründe bir ilk olan sürdürülebilirlik raporunun yanı sıra CDP Platformu İklim Değişikliği Programı’na katılan ve 2010 yılından itibaren karbon ayakizi, 2017 yılından itibaren ise su ayakizi raporlarını paydaşlarıyla şeffaf bir biçimde paylaşan Zorlu Enerji sektöründe bu alanda birçok ilke imza atıyor.”

Bir cevap yazın