Maliyet açısından akıllı hassas tıp için yenilikler sunulacak!

Bu yıl Düsseldorf’ta 15 – 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan MEDICA Fuarı’nın açılışı yaklaştıkça, fuarda sunulacak yenilikler ile ilgili duyurular arttı.

Fraunhofer konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı: “Fraunhofer enstitülerinin ve tesislerinin yarısından fazlası, sağlık araştırmalarının dört ana alanında çalışır – veri, teşhis, ilaçlar ve cihazlar, 4D. Sekiz Fraunhofer enstitüsü, bu yıl MEDICA’da maliyet açısından akıllı  hassas tıp için yeniliklerini sunacak.”

“Bakteriyel enfeksiyonları tedavi ederken, tedavinin başarısı için doğru antibiyotik belirleyicidir.”

Fraunhofer’ın duyurusunda kısaca şu bilgilere yer verilmiş: “Bakteriyel enfeksiyonları tedavi ederken, tedavinin başarısı için doğru antibiyotik belirleyicidir. En etkili antibiyotiği bulmak genellikle bakterinin genomu hakkında bilgi gerektirir. Bununla birlikte, bunlar genellikle doktorun ofisinde hemen bulunmaz, ancak yalnızca laboratuvar teşhisinden sonra bulunur. Süreci hızlandırmak ve basitleştirmek için Fraunhofer Fiziksel Ölçüm Teknikleri Enstitüsü IPM, yerleşik PCR analizine alternatif olarak veya diğer teşhis testleriyle kombinasyon halinde bir mikroakışkan çip üzerinde tek tek molekülleri kullanarak patojen tespiti için yeni bir tür platform geliştiriyor. Odak noktası, kullanımı kolay bakım noktası tespitidir (POC). Sistem MEDICA 2021’de sunulacak.”

“Fraunhofer Biyomedikal Teknoloji Enstitüsü IBMT, 20 yıldır kalp pilleri de dahil olmak üzere aktif implantlar üzerinde çalışıyor.” 

Açıklamalar şöyle devam ediyor: “Fraunhofer Biyomedikal Teknoloji Enstitüsü IBMT, 20 yıldır kalp pilleri de dahil olmak üzere aktif implantlar üzerinde çalışıyor. Fraunhofer IBMT’nin güncel gelişmeleri fuarda görülebilir. Enstitü sadece bir teknoloji ortağı değil, aynı zamanda aktif implantların tasarımı ve geliştirilmesi alanında bir sistem sağlayıcısıdır ve implantların minyatürleştirilmesinin yanı sıra biyouyumluluk ve uzun vadeli stabilite, enerji girişi, sensörle ilgili sinyal işleme konularına odaklanır (alternatif stimülasyon yöntemleri ve implant ağları gibi vb.)”

“Anamnez, MRI kayıtları, laboratuvar muayeneleri veya terapi süreçleri gibi hasta verileri giderek daha fazla dijital olarak kaydedilerek saklanması ancak bunların yapılandırılmamış ve her zaman tedaviyi yapan hekimin kullanımına açık olmamasıdır.”

Ayrıca şu bilgilere dikkat çekiliyor: “Şimdiye kadar, multipl skleroz, kanser veya bunama gibi kronik hastalıkların tanı ve tedavisi son derece karmaşık ve maliyetli olmuştur. Bunun bir nedeni; anamnez, MRI kayıtları, laboratuvar muayeneleri veya terapi süreçleri gibi hasta verileri giderek daha fazla dijital olarak kaydedilerek saklanması ancak bunların yapılandırılmamış ve her zaman tedaviyi yapan hekimin kullanımına açık olmamasıdır. Hasta sunumu sırasında günlük klinik uygulamada hasta verilerinin mantıklı bir şekilde hazırlanması, bağlanması ve görselleştirilmesi mümkün değildir. Yedi Fraunhofer enstitüsünün dahil olduğu MED²ICIN öncü projesi, şimdi tüm bu sağlık bilgilerini birleştiriyor ve bunları popülasyon çalışmalarından elde edilen parametreler ve teşhis, hastalık ilerlemesi, ilaç veya etkilenen diğer insanlar için tedaviler gibi belirli klinik resimlere ilişkin verilerle karşılaştırıyor.”